Het spel SjoelEmo geeft kinderen meer zelfvertrouwen op een speelse, ontspannen manier.

Met het sjoelspel “SjoelEmo” kunnen kinderen gevoelens beter uiten en krijgen meer zelfvertrouwen.
(onder 12 jaar)

Spel gratis download SjoelEmo

Deel het met anderen en download SjoelEmo!

Kunnen we pesten voorkomen?

Pesten: we weten dat we er iets aan moeten doen. Waardoor ontstaat pesten eigenlijk? Wanneer je weet waardoor het pesten ontstaat, dan kun je een strategie bedenken om het pesten te voorkomen.

Het uiten van negatieve en positieve gevoelens naar elkaar toe in spelvorm zal het groepsverband versterken waardoor het pestgevoel op de basisschool sterk zal verminderen.

Gevoelens zijn het moeilijkste te begrijpen omdat deze niet zichtbaar zijn en ook verschillend van betekenis zijn per persoon.

Elke emotie of elk gevoel heeft voor ieder een andere betekenis.

Dit is niet van belang; het gaat er om dat het kind weet wat het voor hem/haar betekent en dat hij/zij dat wil uiten. Wanneer je gevoelens uit in een groep ontstaat er meer begrip voor elkaar. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met delen en begrijpen. Een kind wil ook weten waarom iemand bepaald gedrag vertoont, vooral wanneer er opmerkingen gemaakt worden tegen hem of haar die niet leuk zijn.

Het spel leert de kinderen verwoorden wat er binnenin het lijf gevoeld wordt.

Het gevoel krijgt hierdoor vorm en wordt zichtbaar en tastbaar gemaakt door middel van een schijf. Met anderen  leren ze gevoelens te herkennen en ook leren ze andere woorden die ze zelf kunnen gebruiken.

We zijn elkaars spiegelbeeld, waar we met zijn allen iets van kunnen leren.

“Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie” (Carl Gustav Jung).

BetaalSociaal download SjoelEmo  Download SjoelEmo

Pesten kan, als het je overkomt, heel ingrijpend zijn. Het kan veel emoties, zoals woede, onmacht, verdriet, teweeg brengen waarvan het goed is om ze uiten. Met het sjoelspel SjoelEmo worden kinderen weerbaarder, durven zich meer te uiten en komen ze beter voor zichzelf op.

Voor 12 jaar en ouder is nu ook EmoKnallen!

Het uiten van gevoelens die je dwars zitten kan met het sjoelspel EmoKnallen naar buiten worden gebracht.
– Zonder dat iemand anders daar het slachtoffer van wordt.
– Zonder dat je hoeft te verklaren waar het vandaan komt.
– Zonder dat je moet vertellen waarom je dat voelt.

‘Kijk op de website van de Stichting Aandacht voor Pesten; op deze site doorklikken op ‘informatie’ en dan scrollen naar ‘nieuwe producten ronden pesten’: www.aandachtvoorpesten.nl

Wil jij ook kinderen helpen met het (ver)krijgen van meer zelfvertrouwen en het leren uit van hun gevoelens, zodat er minder gepest wordt?

Ik ben opzoek naar vertalers:

Duitsland: Jakkolo
België: Sjoelen
Engeland/Amerika: Shuffleboard
Tjechië: Sulbak
Frankrijk: Billiard Hollandais

In deze landen is men bekend met het spel ‘sjoelen’.

Help je mee om SjoelEmo wereldwijd te maken? Neem dan contact op met Margje van der Lei  info@candocoaching.nl

Dit spel is mede tot stand gekomen met medewerking van Jolanda Roelofs.

Margje van der Lei,
LifeCoach gespecialiseerd in emoties en gevoelens
CanDoCoaching.
0512 522 788
@copyright 2014