CanDoCoaching bestaat 3 jaar!

Margje van der Lei

In de afgelopen 3 jaar heb ik veel over mezelf geleerd. Van frustratie naar euforie met ups and downs.

Het uitdiepen van ‘waarom komt het zo’?  en ‘is het zo zoals het is’?.  Door emoties en gevoelens zichtbaar te maken is de CanDo Methode™ ontstaan en vandaar uit is het werken met de bloedanalyse een uitstekend hulpmiddel  geworden. De rode draad van het leven is terug te vinden en geeft veel duidelijkheid en inzichten. Al met al had ik dit niet allemaal kunnen voorspellen, maar door te doen zijn er steeds weer nieuwe dingen ontstaan.

Gewoon beginnen en laten gebeuren, open staan voor wat zich aankondigt, alert zijn op wat voor reacties er komen, uitproberen, oefenen, lezen en leren. Blijven vragen ‘waarom heeft  mij dat gebracht wat ik nu heb en doe’?. Nieuwsgierig blijven is een goede eigenschap. 😉

Persoonlijk groeien is de basis van de kwaliteiten in het leven. Ik ben het middelpunt van mezelf en dit heeft effect op alles wat er om me heen gebeurt. Mijn persoonlijke groei gaat samen met intuïtie en zelfvertrouwen. Ik voel me happy en ik ga er lekker mee door 😉

Speciale dank aan Roel van Bommel (zakelijk) , Jolanda Roelofs (redigeren teksten op mijn website) en Boudewijn Leliveld  (gezondheid).
En dank aan al de mensen die ik heb mogen ontmoeten, vrienden en familie die een luisterend oor hadden, inspiratie door gesprekken, de inzichten en energie die ik heb ontvangen.

Margje.

Ontwikkeld:

Het ontmoetingsspel, SjoelEmo, EmoKnallen,
online cursusCanDo Inzichten™