Relatie

Een relatie heb je met eerst met jezelf en dan met anderen.

Relatie CanDoCoaching

Jouw relatie met jezelf

Je hebt om te beginnen een relatie met jezelf. Het gaat er in de eerste plaats om wat jij denkt, doet en ervaart. Ook je gewoontes -wat je hebt geleerd en hoe je denkt- hebben alles te maken met de relatie die jij met jezelf hebt. De communicatie die jij in je hoofd voert, hangt nauw samen met emoties en gevoelens die jij hebt ervaren. Voor een betere communicatie met jezelf is het van belang dat je ook naar je emoties en gevoelens kijkt.

Invloed

Door inzichten & begrip en door open te staan voor andere gedachten kun je op een andere manier met jezelf communiceren. Hoe jij communiceert heeft te maken met de gebeurtenissen die je hebt ervaren en hoe je hiermee bent omgegaan. Als kind had je niet de (levens)ervaring die je nu hebt, als kind reageerde je anders dan nu je volwassen bent. Je hebt een anker in je lichaam gezet om je te beschermen tegen pijn. Het lichaam houdt niet van pijn.

Je relatie met anderen

Hoe jij communiceert met anderen, kan alleen vanuit jouw gedachten. Hoe je erop reageert heeft weer te maken met je emoties en gevoelens. De ervaring die jij hebt is uniek, dit heeft niemand anders zo ervaren. Hoe jij over iets denkt en hoe deze gedachte ontstaan is, is niet hetzelfde als hoe iemand anders denkt. We hebben woorden om duidelijkheid te scheppen in wat we van elkaar willen. Woorden kunnen voor jou een hele andere betekenis hebben dan voor een ander. Hier zijn voor iedereen andere emoties en gevoelens aangekoppeld. Met de CanDo Methode™, worden de emoties en gevoelens zichtbaar gemaakt.

Invalshoeken

Niet alleen emoties en gevoelens hebben invloed op de communicatie; we hebben ook nog verschillende invalshoeken. Je kunt denken op verschillende manieren: bijvoorbeeld: in beelden (visueel), met gevoel (kinesthetisch) of hetgeen wat je gelezen /gezien hebt, wil eerst nog hardop zeggen (auditief). En dan heb je ook nog allerlei communicatiestijlen: http://www.confront.nl/artikelen/onderwerpen/communicatiestijlen/

Emoties en gevoelens hebben altijd invloed op wat je doet en hoe je iets doet.

Topcommunicatie
Wil jij topcommunicatie met jezelf of met anderen, kijk dan ook naar je emoties en gevoelens.

Met de CanDo Methode™ worden emoties en gevoelens zichtbaar gemaakt.
Met het 4G procesmodel ga je de stappen zetten.